KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT CỦA THỰC TẬP SINH TẠI TTĐT

Theo kế hoạch đào tạo, việc kiểm tra trình độ tiếng Nhật của thực tập sinh sẽ được tiến hành định kỳ hàng tuần/hàng tháng tại Trung tâm Đào tạo (Từ Sơn - Bắc Ninh).

Các cán bộ của công ty sẽ tiến hành check kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các TTS, từ đó sẽ đánh giá được chất lượng dạy và học tại Trung tâm, đồng thời đưa ra các giải pháp kịp thời để không ngừng nâng cao chất lượng đạo tạo TTS.

 

Bài viết liên quan