NHẬT BẢN XEM XÉT NỚI LỎNG HẠN CHẾ NHẬP CẢNH VỚI TẤT CẢ CÁC NƯỚC

  • Thứ sáu, 15:55 Ngày 25/09/2020
  • Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét mở rộng đối tượng nhập cảnh cho tất cả các nước và vùng lãnh thổ, sớm nhất là vào tháng 10 tới.

    Chính phủ sẽ cân nhắc cho phép nhập cảnh đối với người có tư cách lưu trú từ trung tới dài hạn ở Nhật. Chính phủ cũng dự kiến cho phép nhập cảnh đối với cả sinh viên nước ngoài du học tự túc ở Nhật Bản, chứ không chỉ sinh viên nhận học bổng chính phủ như trước kia.

    Chính phủ dự kiến trước mắt sẽ đặt ra mức trần số người được nhập cảnh vào Nhật Bản, và tăng mức trần này lên theo từng giai đoạn, song song với việc tăng cường năng lực xét nghiệm tại các sân bay.

    (Theo NHK)

    Bài viết liên quan