HẠN CHẾ NHẬP CẢNH NHẬT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TRUYỀN NHIỄM DO VIRUS CORONA THỂ MỚI

 • Thứ hai, 10:01 Ngày 17/02/2020
 •  

  Thông báo cho biết:

    

   
  Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đã thông báo mở rộng các đối tượng không được phép nhập cảnh Nhật Bản, mặc dù từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào Nhật bản với người nước ngoài đáp ứng một số điểu kiện nhất định trong thời gian này như là một phần của chính sách phòng chống bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới.
        .
   
  Từ ngày 13 tháng 02 năm 2020, nếu không có lí do đặc biệt, những trường hợp sau đây sẽ không được phép nhập cảnh Nhật Bản :
               - Người nước ngoài đã lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản.
               -. Người nước ngoài mang hộ chiếu Trung Quốc đã được cấp tại tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Chiết Giang.
              - Người nước ngoài là khách du lịch với mục đích nhập cảnh tại các cảng của Nhật Bản, lưu trú trên tàu có nguy cơ phát sinh bệnh truyền nhiễm do virut Corona.

     

   
  Ngoài ra, từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, tất cả các trường hợp xin visa đều phải tự in và điền vào Phiếu câu hỏi,nộp lại cho Cửa sổ tiếp nhận hoặc Đại lí ủy thác.
  Bài viết liên quan